Andnöd, andfåddhet, andningssvårigheter (dyspné): orsaker, utredning, behandling

4 min läsning
andnöd dyspne andningssvårigheter lungor
andnöd dyspne andningssvårigheter lungor

Andnöd (dyspné): När det är svårt att få luft

Andnöd eller dyspné som det kallas på medicinskt språk kan ibland vara allvarligt och personer med detta symtom bör oftast söka medicinsk hjälp. Andnöd är den subjektiva upplevelsen av andningsbesvär såsom andfåddhet och andnöd som kan variera i intensitet. Det finns ett flertal faktorer som samspelar när en person upplever dyspné såsom behovet att andas och förmågan att andas. Symptomet kan uppstå till följd av ökat andningsarbete exempelvis feber eller dålig kondition men det kan även drabba personer med försämrad lungfunktion till följd av en sjukdom. En sista faktor är att personer även kan känna en förändrad upplevelse av andningen pga personlighet eller stämningsläge.

Dyspné är däremot det vanligaste symtomen på hjärt-lungsjukdomar och flera andra tillstånd. Kronisk dyspné är ett tillstånd som ökar risken för förtidig död. Vid dyspné är det viktigt att skilja på flera saker innan man går vidare med diagnostik, behandling och eventuell uppföljning. Dessa faktorer är följande:

 • Har personen underliggande hjärt-lungsjukdom
 • När utvecklar personen symtom?
 • Uppstod symtomen plötsligt (akuta) eller kroniska symtom
 • Har personen nedsatt syrekoncentration i blodet när de upplever symtom (hypoxi)?

När ska man kontakta sjukvården?

Kontakta genast sjukvård vid följande symtom

 • Ifall du upplever tryckkänsla över bröstet
 • Bröstsmärta
 • Andfåddhet som tilltar vid lätt fysisk ansträngning
 • Upplever hjärtklappningar i samband med andnöd
 • Känner dig yrslig, svimfärdig eller illamående
 • Om du känner dig sjuk eller har feber
 • Ifall du har smärta som sprider sig till armar, rygg, nacke eller käke

Det är inte lika angeläget vid följande symtom

 • Andnöd som tillkommit senaste månaderna h
 • Som uppstår efter medelsvår fysisk ansträngning
 • Symtomen förvärras när du lägger dig ned
 • Du har svullnad anklar eller underben
 • Du har haft hosta i 3 veckor eller mer

Det är viktigt att få medicinsk rådgivning för att se till att det är inget allvarligt. Du slösar inte någons tid genom att få det kontrollerat.

Orsaker till andfåddhet

Andnöd har många olika orsaker. Vanliga orsaker är förkylning eller infektion, övervikt och rökning. Det kan också vara ett tecken på en panikattack. Men ibland kan det vara ett tecken på något allvarligare, såsom en lungsjukdom som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller lungcancer. Vilken behandling du kan behöva beror på vad som orsakar dina symtom. Försök inte att själv diagnostisera orsaken till din andfåddhet, träffa alltid en läkare.

 • Lungsjukdom är en väldigt vanlig orsak till andnöd – De vanligaste tillstånd är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), astma, blodpropp i lungorna (lungemboli), cancer i lungorna, högt blodtryck i lungorna (pulmonell hypertension) och mer ovanliga lungsjukdomar (ex. idiopatisk lungfibros).
 • Hjärtsjukdomar – en väldigt vanlig orsak till andnöd. Den vanligaste hjärtsjukdomen är hjärtsvikt som kan ge upphov till andnöd både vid vila och efter lätt fysisk ansträngning. Om hjärtsvikt leder till symtom vid vila som har man oftast en svår hjärtsvikt. Andra orsaker inkluderar kranskärlsjukdom (ischemisk hjärtsjukdom), vissa varianter av rytmstörningar i hjärtat (förmaksflimmer, ventrikeltakykardi), strukturella hjärtsjukdomar (förtjockad hjärtmuskel) och många fler.
 • Icke-kardiopulmonella orsaker till dyspné – ångest, lågt blodvärde (anemi), neuromuskulär sjukdom, övervikt/fetma, avancerad lever- och njursjukdom.

Svårighetsgraden av dyspné

Dyspné är en känsla men det går att avgöra svårighetsgraden på olika sätt, oftast inte genom några fysiologiska parametrar som mäts inom sjukvården såsom andning- och hjärtfrekvens, syrgasmättnad i blodet eller dylikt. En självskattning av patienten är Golden standard och patienten får gradera sin andnöd mellan 0 (ingen) och 10 (max) eller använda en annan skala såsom o till 100.

Utredning och undersökningar

Ta reda på svårighetsgraden genom formulär som självskattar. Din läkare kommer därefter att undersöka patienten genom att undersöka luftvägar, andning, blodcirkulationen, neurologiska funktioner (hjärnan och nerver) samt dokumentera externa faktorer. Fokus ligger på hjärta och lungor.

Därefter kontrollerar läkare flera blodprover såsom Hb, CRP, elektrolyter och s-kreatinin. Dessa prover visar om personen har lågt blodvärde, höga infektionsprover eller påverkan på njurfunktion och blodtryck.

Därefter genomför läkaren eller annan sjukvårdspersonal andra basala undersökningar såsom EKG (kontrollera hjärtrytm, blodcirkulation till hjärtat och hjärtsvikt), syrgasmättnad i blodet, spirometri (undersöker utbytet av gaser) och till sist lungröntgen (en undersökning som kan utesluta lunginflammation, cancer eller vätska i lungorna).

Specifika undersökningar

 • Ekokardiografi – ultraljudsundersökning som tittar på hjärtfunktion och storlek
 • Arbetsprov – en undersökning som kan utesluta hjärt-lungsjukdom från dålig kondition
 • D-dimer – ett blodprov som kan påvisa om du drabbats av en blodpropp i lungorna
 • Datortomografi – en mer avancerad röntgenundersökning som kan påvisa vilken typ av lungsjukdom eller hjärtsjukdom personen lider utav

Behandling

Behandling beror på den bakomliggande orsaken till andnöd. Lungtumörer behandlas med typisk onkologisk behandling (kirurgi, cellgifter och strålning om nödvändigt). KOL är en lungsjukdom som kan behandlas med mediciner (inhalatorer) och syrgas. Hjärtsvikt har väldigt många behandlingar, framför allt läkemedel såsom vätskedrivande, beta-blockerare och andra läkemedel. Hjärtsvikt kan även behandlas med läkemedel som kallas ACE-hämmare, ARB-hämmare och digoxin.

Lågt blodvärde (anemi) kan behandlas med läkemedel som ökar blodvärde, exempelvis järntillskott eller ibland med blodtransfusion. En annan behandling är antibiotika som ges till patienter med lunginflammation. Ångest kan behandlas med KBT, antidepressiva läkemedel eller ångestlindrade mediciner. De flesta orsaker till dypné kan behandlas framgångsrikt med läkemedel och andra metoder.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!