Allvarlig traumatisk hjärnskakning

1 min läsning

Varje år leder traumatisk hjärnskakning till ett stort antal dödsfall och leder till livslång funktionsnedsättning för många personer.

Effekterna av en traumatisk hjärnskakning kan variera avsevärt beroende på svårighetsgraden. Personer med mild traumatisk hjärnskakning upplever vanligtvis kortvariga symtom och mår bättre inom några veckor, medan personer med måttlig eller svår traumatisk hjärnskakning kan utveckla långvariga eller livslånga effekter av skadan.

En allvarlig traumatisk hjärnskakning påverkar inte bara livet för en individ och deras familj, men den har också en stor samhällelig och ekonomisk inverkan. Den ekonomiska livstidskostnaden för traumatisk hjärnskakning, inklusive direkta och indirekta medicinska kostnader, uppskattades till flera hundra miljontals kronor. Fallolyckor är en av de främsta orsakerna till traumatiska hjärnskada och dödsfall, senaste data visar att en betydande andel av alla fallolyckor som ger upphov till traumatisk hjärnskada var bland de yngsta (0-4 år) och äldsta åldersgrupperna (≥75 år).

Potential effekter av svår traumatisk hjärnskakning

De långsiktiga effekterna av en traumatisk hjärnskakning har beskrivits som liknande effekter av en kronisk sjukdom

Personer som upplever mild traumatisk hjärnskakning är mer benägna att återhämta sig från sina första skadesymptom, även om vissa individer upplever långtidseffekter. Personer som upplever mer allvarlig traumatisk hjärnskakning är mer benägna att utveckla bestående effekter av skadan.

En traumatisk hjärnskakning kan leda till ett brett spektrum av kort- eller långsiktiga effekter som påverkar:

  • Kognitiv funktion: uppmärksamhet och minne
  • Motorfunktion: svaghet i armar och ben, nedsatt koordination och balans
  • Känsla: påverkad hörsel, vision, samt nedsatt uppfattning och beröring
  • Beteende: depression, ångest, aggression, försämrad beteendekontroll och personlighetsförändringar

En allvarlig traumatisk hjärnskakning kan leda till döden eller resultera i en förlängd period av medvetslöshet (koma) eller minnesförlust. Individer kan uppleva betydande förändringar i tänkande och beteende. Måttlig till svår traumatisk hjärnskakning kan också leda till minskad livslängd.

Konsekvenserna av svår traumatisk hjärnskakning kan påverka alla aspekter av en individs liv, inklusive relationer med familj och vänner, förmågan att utvecklas i skolan eller på jobbet, göra hushållssysslor, köra bil eller delta i andra dagliga aktiviteter.

Senaste av Blog