Nytt

Allt om borrelia: Symptom, orsaker, behandling, komplikationer

Vad är borrelia?

Borrelia är en bakteriell infektion (bakterieinfektion), vilket innebär att det är en sjukdom som orsakas av bakterier som infekterar kroppen. Bakterien som orsakar borrelia heter borrelia burgdorferi och den sprids av fästingar. Det innebär att fästingar sprider sjukdomen borrelia när de biter människor. Fästingar är små leddjur som är besläktade med kvalster och spindlar. Fästingar finns i princip i hela Sverige och trivs bäst i fuktiga miljöer med mycket växtlighet. Fästingar är väldigt små (se bilder nedan) och är cirka 0.1 mm stora vid födseln och 3-4 mm stora i vuxen ålder. Det innebär att det är svårt att se fästingar på huden, särskilt om man har mycket behåring.

 • Årligen drabbas 10,000 svenskar av borrelia.
 • Man kan få borrelia flera gånger.
 • Du kan inte vaccinera dig mot borrelia.
 • Du kan vaccinera dig mot TBE som är en annan infektion (virusinfektion) som också överförs av fästingar.

Fästingar kan inte hoppa eller flyga. Fästingar vilar på grässtrån och blad, där de väntar på att ett djur skall gå förbi. Om ett djur eller en människa går förbi kan fästingen fort fästa till djuret / människan. Fästingar är mycket skickliga på att fästa till förbipasserande djur och människor.

Det är bara fästingar som själva har borrelia som kan överföra sjukdomen till oss människor. Fästingar som inte är infekterade med borrelia kan alltså inte överföra sjukdomen. En stor andel av alla fästingar har borrelia, vilket gör att risken för att få borrelia är stor om man blir biten av en fästing. Det vanligaste symtomet är ett rött utslag på platsen för fästingbettet. Detta röda utslag kallas erythema migrans, vilket betyder det vandrande röda utslaget. Erythema migrans är alltså ett rött ringformat utslag som uppstår på platsen för fästingbettet. Ringen blir långsamt större och ser ut att vandra genom huden. Om man misstänker att man blivit fästingbiten och noterar ett sådant utslag så bör man vara på sin vakt och numera behandlas dessa infektioner frikostigt med antibiotika. Själva hudinfektionen är oftast ofarlig men om man har otur kan infektionen sprida sig till nervsystemet och hjärnan samt lederna. I de allra flesta fall är prognosen för borrelia mycket god. Endast en liten andel av alla som infekteras får långvariga problem. Hela 50% av alla som drabbas av borrelia upptäcker aldrig några symtom oh sjukdomen läker då ut av sig själv.

Borrelia skall inte förväxlas med TBE (tick born encephalitis), som är en annan infektion som sprids av fästingar. TBE orsakas av ett virus.

Vanliga missförstånd om fästingar och fästingbett

 • Hundar och katter blir ofta bitna av fästingar och kan få borrelia. Hundar och katter med borrelia kan dock inte smitta människor med borrelia. Tänk på att ändå skydda dina husdjur (se Hur man undviker att bli biten av fästingar).
 • Man får inte borrelia om fästingen bara kryper på huden. Fästingen måste bita dig och överföra bakterien när den suger blod. I de flesta fall överförs inte borrelia till människan innan fästingen bitit i 24 timmar eller mer (oftast krävs 36–48 timmar).
 • Man får inte borrelia av att äta kött från djur som kan vara smittade med borrelia. Tillaga alltid kött enligt livsmedelsverkets föreskrifter.

Vilka symptom ger borrelia?

 • De flesta som får borrelia har inte märkt något fästingbett.
 • 50% av alla som får borrelia får inga symtom och dessa läker ut spontant, utan komplikationer.
 • Det vanligaste symtomet är hudrodnad i form av ett ringformat utslag som växer. Detta utslag kallas erythema migrans. Dessa utslag uppkommer på platsen för fästingbettet.
 • Om infektionen sprider sig till nervsystemet och hjärnan kan man få neurologiska besvär (huvudvärk, yrsel, trötthet, känselstörningar, domningar, smärtor som strålar ut i nacke, armar eller ben).
 • Om infektionen sprider sig till lederna kan man få ledinflammation (artrit).
 • Feber förekommer.

Erythema migrans

Flöjande är typiskt för erythema migrans:

 • Erythema migrans kommer oftast en till fyra veckor efter att du har blivit biten.
 • Erythema migrans är minst 5 cm i diameter.
 • Erythema migrans blir större med tiden.
 • Erythema migrans kan vara ringformat, ovalt eller regelbundet.
 • Erythema migrans kan blekna i mitten eller vara jämnt röd.
 • Klåda och domningar är vanligt.
 • I en minoritet av fallen utvecklas ett sår som vätskar eller så bildas det blåsor.
 • Ibland får man flera utslag.
Ett ringformat utslag som är vanligt vid borrelia.
Borrelia orsakar ofta en typisk hudinfektion med en ringformad rodnad.
Hudrodnad som har vuxit över en axel.
Hudrodnaden kan sprida sig cirkelformat.
Blåröd knuta på örat.
Borrelia lymfocytom sitter oftast på örsnibben.

Lymfocytom

Lymfocytom är en knöl som består av immunceller. Lymfocytom är också en konsekvens av borrelia. Dessa knölar är oftast blåröda och i storleksordningen 1 till 5 cm stora. Lymfocytom är vanligast på örsnibben, bröstvårtan. Svullnad lymfkörtlar i anknytning till knölen är vanligt. Lymfocytom är vanligast bland barn.

Artrit (ledinflammation): inflammation i lederna

Borrelia kan även orsaka inflammation i lederna. Detta kallas ledinflammation (artrit). Ledinflammation är ett besvärligt tillstånd. Lederna svullnar, ömmar och det gör ont att använda leden. Det är vanligast att detta inträffar i knät. De flesta ledinflammationer som orsakas av borrelia läker ut spontant inom några dagar eller några veckor.

Neuroborrelios

Neuroborrelios är en komplikation till borrelia. Denna komplikation innebär att infektionen drabbar hjärnan och nervsystemet. Neuroborrelios har en tendens att drabba barn oftare. Om man drabbas av neuroborrelios så brukar symptomen komma efter två till sex veckor efter fästingbettet. Ibland kan det dröja flera månader, vilket gör att det ofta är svårt att ställa diagnosen.

Vanliga symptom på neuroborrelios är som följer:

 • Huvudvärk.
 • Nackstelhet (stelhet i nacken).
 • Smärtor och värk i nacke, rygg, armar och ben.
 • Förlamning i ansiktet (ansiktsförlamning).

När ska jag kontakta min vårdcentral?

 • Kontakta din vårdcentral om du har en rodnat som kommit ett par dagar efter ett fästingbett, särskilt om rodnaden är större än 5 cm i diameter.
 • Kontakta din vårdcentral om du får feber, huvudvärk eller känner dig allmänt påverkad efter att du fått ett fästingbett.

När ska jag gå till akutmottagningen eller ringa 112?

 • Kontakta 112 om du har nackstelhet, feber och huvudvärk.
 • Kontakta 112 om du får en ansiktsförlamning eller förlamning i annan del av kroppen.

Vad är en zoonos?

En zoonos är en sjukdom som människor får efter att ha smittats av bakterier eller virus från djur. Fästingar är smittade både med bakterier och virus och kan överföra dessa till människor. Både borrelia och TBE är exempel på zoonoser.

Fästingbettet

Fästingar suger blod genom huden. Detta görs genom att fästingen hittar en lämplig plats och skär upp huden. Många fästingar kan utsöndra ett klister som gör att de sitter fast i huden. Likaledes kan fästingar utsöndra ett saliv som innehåller ämnen som bedövar nerverna i huden. Det gör att du inte känner av själva fästingbettet. Ju längre fästingen sugit blod, desto större är risken för att man blir smittad med borrelia.

Fästingen kan suga blod i flera dagar om den inte tas bort. Faktum är att fästingen blir själv smittad med borrelia om den suger blod från ett djur som har borrelia i blodet. Samma fästing kan överföra borreliabakterier till människa senare.

En fästing som blivit smittad vid ett tillfälle kan överföra borrelia resten av sitt liv. Fästingar lever i 2 till 3 år.

Hur tar man bort fästingar?

Om du har en fästing kan du själv ta bort den. En fästingpincett, som finns att köpa på apoteket, fungerar utmärkt. Gör så här när du tar bort en fästing från huden:

 1. Använd en fin pincett och ta tag i fästingen så nära huden som möjligt. Syftet med detta är att få med hela fästingen, alternativt så mycket som möjligt av fästingen.
 2. Dra rakt uppåt utan att vrida pincetten.
 3. Om delar av fästingen sitter kvar i huden så kan du använda pincetten för att avlägsna dessa också.
 4. Rengör hudområdet med tvål, vatten och alkohol.

Behöver jag testa mig för borrelia?

Antikroppar mot borrelia (antikroppstester)

Det finns blodprover som kan avgöra om man blivit biten av en fästing. Dessa blodprover kallas antikroppsprover eftersom de analyserar förekomsten av specifika antikroppar i blodet. Dessa antikroppar tillverkas av kroppens immunförsvar efter att man blivit biten av fästingar. Det betyder att det finns antikroppar som är specifika för fästingar och dessa kan påvisas. Antikropparna är av typen IgG och IgM.

Man brukar inte analysera dessa antikroppar, det behövs sällan göras. Ibland görs det ändå för att klargöra om blivit biten av en fästing. Antikroppar kvarstannar ofta många år i blodomloppet, vilket gör att du kan ha antikroppar i blodet efter att ha blivit fästingbiten för många år sedan. IgM är dock en antikropp som bara förekommer under några veckor i blodet och om den hittas i blodet så kan man dra slutsatsen att man nyligen blivit fästingbiten. Detta är dock sällan nödvändigt.

Att ha antikroppar mot borrelia innebär inte att man är infekterad. Antikropparna finns kvar i blodet många år efter att infektionen läkt ut.

Antikroppar mot borrelia har ingen betydelse för valet av behandling. Beslut om behandling baseras på dina symptom och påverkas inte av huruvida du har antikroppar eller inte.

Behandling för borrelia

Antibiotika mot borrelia

Eftersom borrelia orsakas av en bakterie så utgörs behandlingen av antibiotika. Om behandling med antibiotika behövs så skall den startats fort för att minimera risken för komplikationer, alternativt förhindra att komplikationer förvärras (om de redan uppstått). Behandlingen behöver justeras efter person och hur uttalad borrelian är, liksom om du är gravid, allergisk eller har andra sjukdomar som kan påverka val av antiobiotika. Behandlingsalternativen listas i tabellen nedan.

ÅLDERANTIBIOTIKADOSBEHANDLINGSTID
VuxnaDoxycyklin100 mg, två gånger per dag oralt10-21 dagar
Cefuroxim500 mg, två gånger per dag oralt14-21
Amoxicillin500 mg, tre gånger per dag oralt14-21
BarnAmoxicillin50 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 3 doser. Maximalt 500 mg per dos.14-21
Doxycyklin4,4 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 2 doser. Maximalt 100 mg per dos.14-21
Cefuroxim30 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 2 doser. Maximalt 500 mg per dos.14-21

Om man inte tål amoxicillin, doxycyklin eller cuforoxim så finns följande alternativ:

 • Azitromycin
 • Klaritromycin
 • Erytromycin

Effekten av dessa tre antibiotika är något sämre än de som listas i tabellen ovan.

Kronisk borrelia

De allra flesta som får borrelia läker ut utan kvarstående men eller symptom. Majoriteten av de som behöver behandling återhämtar sig fullständigt. I en liten andel av fallen kan trötthet och muskelvärk kvarstå i ett par månader.

Innehåll