Allt du behöver veta inför din trådlyftsbehandling

2021-01-05
3 min läsning

Vad skall du ställa för krav på din behandlare?

Behandling med trådar kräver goda medicinska kunskaper så se till att den som utför behandlingen är legitimerad och certifierad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Behandlaren skall även ha en tecknad försäkring för din behandling samt ha sin verksamhet registrerad hos IVO.

När bör jag inte behandlas med PDO trådar?

 • Vid aktiv infektion/inflammation i behandlingsområdet
 • Vid pågående systematisk infektion, influensa eller liknande.
 • Vid pågående antibiotika behandling.
 • Om du står på läkemedel som påverkar ditt immunförsvar.
 • Vid blödningsrubbning bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.
 • Om du står på blodförtunnande eller andra läkemedel som kan göra att du blir mer lättblödande bör du diskutera detta med din behandlare och sannolikt din ansvarige läkare innan behandling.
 • Vid gravida och amning skall du ej behandlas då det finns otillräckligt med studieunderlag.
 • Vid bindvävssjukdommar, tendens till kelloidbildning eller annat som påverkar läkningsförmågan.
 • Vid känd allergi mot kirurgiska trådar. Detta är sällsynt men förekommer. Har du tidigare opererats och ej reagerat tål du sannolikt även materialen som används för trådlyft. Dessa är välbeprövade och har används under många år inom den kirurgiska verksamheten.

När du bokar din behandling

 • Avstå från alkohol helst 7 dagar innan behandling om du vill minska blödningsrisk.
 • Ät ej fiskleverolja (omega-3) 7 dagar innan behandling.
 • Ät inget smärtstillande i form av Ipren, Brufen eller andra sk NSAID-preparat 7 dagar innan behandling.
 • Du får inte vara gravid eller ammande då det finna otillräckligt med studier gjorda avseende estetiska behandlingar och eventuella risker ej studerat.

Vad finns det för biverkningar?

Vanliga:

 • Smärta/ ömhet- låggradigt till måttligt, kan sitta i upp till 4 veckor, enstaka gånger lite längre. Dock bör du alltid diskutera eventuella känningar med din behandlare.
 • Svullnad- avgränsat vid behandlingsområdet, övergående inom några dagar upp till en vecka.
 • Rodnad- avgränsat vid behandlingsområdet, övergående oftast inom dagar. Vid annan missfärgning, nervpåverkan eller samtidig värmeökning och/ eller kraftig smärta bör du konsultera din behandlare.
 • Blåmärken- ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig. Ger sällan något bekymmer.
 • Infektion- viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Sedan är det viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infektion.  
 • Klåda- lätt klåda vid instickstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag bör du omgående kontakta din behandlare.  
 • Huvudvärk (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma ffa vid behandlingar kring ögonbrynet och mot hjässan. Du bör informera din behandlare som behöver värdera dina besvär.
 • Ojämnheter och indragningar brukar lägga sig inom veckor. Är det kraftigt kan du tidigare be din behandlare försöka åtgärda detta.

Då PDO trådar är helt resorberbara, de tunna trådarna inom veckor och de med hullingar inom månader är det mindre förknippat med långvariga biverkningar och anses vara en trygg behandling.

Vad bör ingå i din konsultation?

 • Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behandlare.
 • Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central I ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex Asprin, Ibuprofen, Naproxen bör du även meddela detta.
 • Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.
 • Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.
 • Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen.
 • Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

Vilka frågor bör jag ställa vid min konsultation?

 1. Är min behandlare legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom PDO trådar?
 2. Är behandling rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultation samt det önskade resultat jag vill åstadkomma?
 3. Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om?
 4. Hur stor blir kostnaden?
 5. Hur skall jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkan?
 6. Behöver jag kombinera min behandling med botulinumtoxin eller andra behandlingar för bäst effekt? Genom att använda botox i behandlingsområdet 2 veckor innan man man förbättra och förlänga resultatet av sin trådlyftsbehandling. Diskutera behovet med din behandlare.
 7. När behöver jag komma tillbaka?

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss