Nytt

Allt du behöver veta inför din botoxbehandling

Vad skall du ställa för krav på din behandlare?

Idag är det läkare som får förskriva botulinumtoxin. Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får injicera detta läkemedel för kosmetiskt bruk. Sjuksköterskor och tandläkare behöver ha en förskrivare bakom sig som medicinskt ansvarig. Det är rimligt att din behandlare är både legitimerad och certifierad. Behandlaren skall även ha en tecknade försäkring för din behandling samt ha sin verksamhet registrerad hos IVO.

När du bokar din behandling

 • Om du står på blodförtunnande, prata med din läkare innan ingrepp.
 • Avstå från alkohol 5- 7 dagar innan behandling om du vill minska blödningsrisk.
 • Ät ej fiskleverolja (omega-3) 5-7 dagar innan behandling.
 • Ät inget smärtstillande i form av Ipren, Brufen eller andra sk NSAID-preparat 5-7 dagar innan behandling.
 • Du får inte vara gravid eller ammande vid injektionsbehandling.

När skall jag ej behandlas med Botuliniumtoxin?

Vid följande skall du undvika botulinumtoxin helt:

 • Myasthenia Gravis (MG är en kronisk muskelsjukdom med svaghet i skelettmuskulaturen).
 • Eaton Lambert syndrom (ELS är en kronisk muskelsjukdom med muskelsvaghet, stelhet och värk).
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS är en sjukdom som påverkar centralanervsystemet med successiv försämring av muskelfunktionen).
 • Känd allergi mot verksamt ämne (Vistabel: botuliniumtoxin A, humant albumin, natriumklorid).
 • Aktiv infektion/inflammation i behandlingsområdet 
 • Andra neuromuskulära störningar
 • Gravida & ammande skall ej behandlas då det finns otillräckligt med studieunderlag.
 • Pågående systematisk infektion, influensa eller liknande.
 • Dysfagi (svårigheter att svälja) eller nedsatt sväljningsförmåga.
 • Patient som medicin med antibiotika av Aminoglykosider (gentamicin), Anticholinergica (oxybutynin, scopolamine), Anticholinesterase (neostigmine), Lincosamides (Clindamycin) eller andra läkemedel som påverkar nervsignalerna i musklerna.

Försiktighet med patienter som har:

 • Patienten med blödningsrubbning, blödningsproblematik; medicinering med Antikoagulantia (Warfarin), Antiplatelet (clopidogrel) ASA (Treo, Magnesyl), NSAIDS, Trombyl, Waran.
 • Patienter som äter Omega 3, Vitamin E & K.
 • Man bör ej injicera botuliniumtoxin i estetiskt syfte efter en större medicinsk botuliniumtoxin behandling eftersom immunförsvaret aktiveras. 

Vad finns det för biverkningar?

Vanliga:

 • Smärta/ ömhet- vid insticksstället, låggradigt och kortvarigt.
 • Svullnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.
 • Rodnad- avgränsat vid insticksstället, övergående oftast inom 24h.
 • Blåmärken- ansiktet är kärlrikt och blåmärken kan förekomma. Oftast små och avgränsbara, kan med tyngdkraften flytta sig nedåt och sprida sig. Ger sällan något bekymmer. Vanligt förekommande kring ögonen. Kan I sällsynta fall ge kvarstående missfärgningar.
 • Infektion- viktigt att komma till behandlingen osminkad, gärna tvätta ansiktet innan behandling. Behandlaren måste hantera injektonen som vilken injektion som helst inom vården, genom noggrann rengöring med sprit. Sedan är det viktigt med rätt eftervård för att minska risken för infektion.  
 • Klåda- lätt klåda vid instickstället förekommer. Om kvarstående, ökande eller samtidiga utslag bör du omgående kontakta din behandlare.  
 • Huvudvärk (mild)- låggradig spänningsliknande huvudvärk kan förekomma men detta symptom behöver alltid föranleda kontakt med din behandlare som behöver värdera smärtan och behov av ytterliggare bedömning.

Ovanliga:

 • Allergisk reaktion
 • Påverkan på oönskad muskulatur med biverkningar som följd.
 • För stark påverkan på injicerat område med biverkningar som följd.
 • Generella effekter med muntorrhet och ögonsymtom kan förekomma men är ovanligt. Effekt på cirkulationen ses mycket sällsynt. För närmare detaljer var vänlig se fass.se
 • Resistent innebär att immunförsvaret reagerar med att bilda antikropper mot läkemedlet och att man inte får effekt av den givna behandlingen, förekomsten är <1%. Vad gäller resistens uppkommer det ej vid användning av Xeomin/ Bocouturedet då detta botulinumtoxin är rent från proteinkomplex.

Vad bör ingå i din konsultation?

 • Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behandlare.
 • Fylla I en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central I ditt besök. Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex Asprin, Ibuprofen, Naproxen bör du även meddela detta.
 • Bedömning- initialt bör du få en bedömning, diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.
 • Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.
 • Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen samt diskutera ev behov av återbesök efter ca 2 veckor.
 • Fotografering- före och efter behandling bör ingå som en del av journalföringen samt för att du skall kunna se effekten av din behandling.

Vilka frågor bör jag ställa vid min konsultation?

 1. Är min behandlare legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt har denne en adekvat utbildning inom injektionsbehandling med botulinumtoxin?
 2. Är behandling med botulinumtoxin rätt behandling för mig utifrån bedömningen vid konsultation samt det önskade resultat jag vill åstadkomma?
 3. Finns det några risker eller biverkningar som jag behöver vara medveten om?
 4. Hur stor blir kostnaden?
 5. Hur skall jag sköta min eftervård för bäst effekt och för att minska risken för biverkan?
 6. Behöver jag kombinera min botulinumtoxin med andra behandlingar för bäst effekt?
 7. När behöver jag komma tillbaka?

Innehåll