Allergiska reaktioner vid injektioner

2021-01-05
1 min läsning

Allergiska reaktioner är ovanligt vid injektioner men förekommer. Ju renare en produkt är från tillsatser och proteiner desto mindre risk för allergi. Produkter som funnits länge på marknaden är mer beprövade och utvärderas fortlöpande, jämfört med en del nya tillverkare. Se till att alltid ta reda på vad just du får. Det är behandlarens skyldighet att dokumentera din behandling och din rättighet att få den information du skall ha för en tryggt utförd injektion.

Allergisk reaktion kan visa sig på olika vis och i sällsynta fall kan det utvecklas och bli allvarligt. Anafylaxi kallas den form som är akut och oftast snabbt insättande formen som är potentiellt livshotande (anafylaktisk chock).


Vilka symtom kan man få vid allergisk reaktion?

  • Hudsymtom– rodnad, svullnad, nässelutslag, klåda och myrkrypningar.
  • Luftvägssymtom– klåda, svullnad, hosta och svårt att andas.
  • Magbesvär– illamående, diarré och magknip.
  • Generella symtom– så som allmänpåverkan, kallsvettighet och hjärtklappning.

Desto snabbare symtomen uppkommer i anslutning till injektionsbehandlingen, desto större risk att reaktionen blir allvarlig. I sällsynta fall kan man få ett bifasiskt förlopp, vilket innebär att man efter en första lindrig fas kan få en kraftigare uppblossning av symtomen inom det närmsta dygnet. Du skall därför alltid kontakta sjukvården vid symtom vid allergi efter injektion.

Vad är viktigt för att tänka på vid ditt besök?

  • Rätt kompetens- Genomför din behandling hos legitimerad medicinskt kunnig personal: Läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
  • Medicinsk historia- Se till att noggrant gå igenom din medicinhistoria (medicinlista) och att detta journalförs. Vid eventuellt tidigare reaktioner, meddela din behandlare.
  • Akutläkemedel- Din behandlare behöver ha nära tillgång till de läkemedel som används vid en eventuell allergisk reaktion. Då detta tillstånd kan bli skyndsamt så bör det finnas nära tillhands.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss