/

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) – Symptom, Utredning och Behandling

3 min läsning

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en sjukdom där gula fläcken gradvis blir sämre. Gula fläcken är det område i ögonbotten som är i mitten av synfältet och ger oss skarpseendet. Vid AMD så får man därför sämre syn i mitten av synfältet, det kan till en början vara att inga linjer är raka eller i slutet där det bara är en svart prick i mitten av synfältet. AMD är en åldersrelaterad sjukdom och drabbar personer över 50 års ålder. Det finns idag ingen behandling för att ta bort skadan som redan har skett men man kan förhindra vidare skada av gula fläcken. 

De olika sorterna av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Källa: Wikimedia commons

Vad är åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en sjukdom där man för försämrad och till slut ingen syn i det centrala synfältet. Detta beror på att den gula fläcken sakta förstörs av sjukdomen. Den gula fläcken är den platsen på näthinnan som har mest synceller som tar emot ljus och skickar in som elektriska signaler till hjärnan. Det är ifrån gula fläcken som vi får den del av vårt synfält som ger skarpseende. Alltså om gula fläcken skadas så förlorar man sitt skarpseende. 

Vem får AMD?

De som drabbas av AMD är människor som är över 50 år, men det finns många andra faktorer som kan påverka ens risk att utveckla sjukdomen så som:

  • Hög ålder! 
  • Rökning
  • Övervikt
  • Ärftlighet
  • Ljushyade
  • Tidigare AMD i andra ögat

Symptom

Symptomen från AMD kommer ifrån att ens gula fläck är skadad. De första symtomen som man kan få är en upplevelse av att kvalitén på ens syn har blivit lägre samt att raka linjer inte längre är raka. Detta kan man testa med hjälp av en amsler karta. Här kollar man på en svart prick i mitten av rutnätet och ser om rutnätet ser rakt och prydligt ut. 

När AMD har gått längre så kan man få mörka eller suddiga prickar där man inte ser i mitten av synfältet. Dessa hänger med när du ändrar blickriktning. I slutskedet så ser man inget alls i mitten av synfältet. 

Att inte se i mitten av synfältet upplevs ofta som mycket handikappande då man normalt sett enbart använder mitten av synfältet i vardagen. 

AMD är inte en sjukdom som gör ont och man kan inte se några som helst tecken på AMD genom att sitta på ögat utifrån. 

Amsler karta. Kolla på den svarta pricken och notera hur rutnätet ser ut. Det ska vara rakt och prydligt.

Klassifikation

AMD har ett antal olika klassifikationer utifrån hur långt sjukdomen har gått samt hur den ser ut. Den viktigaste klassifikationen är våt eller torr AMD. Vid den våta formen ser man bara inlagringar i gula fläcken, så kallade drusen. Men i våt AMD ser man blödningar i näthinnan. Det är viktigt att skilja på dessa då våt AMD går att behandla medans torr inte går att behandla 

När ska man uppsöka vården?

Om du har märkt av att du inte ser lika bra och att raka linjer inte känns raka så bör du uppsöka läkare eller optiker. De kan då undersöka dig och ta ställning till om du behöver träffa en ögonspecialist. 

Om din syn har blivit plötsligt försämrad eller om du märker att delar av ditt synfält försvinner hastigt så ska du uppsöka en akutmottagning då detta kan vara en annan sjukdom som behöver akut behandling.

Undersökningar

En läkare kommer först att undersöka dig med en amslertavla som är ett rutnät man ska kolla på och se om linjerna är raka och fina. Ofta får man också undersöka synen med en bokstavstavla. Hos ögonspecialist så kommer de att undersöka dig med ett ögonmikropskop. Detta gör inte ont men man behöver sitta stilla i några minuter. Här kommer de att ge dig ögondroppar med bedövning och pupilvidgande. Detta kan svida lite men gör inte ont. Ofta räcker det med denna undersökning för att identifiera AMD och dess typ.

Vid våt AMD så använder man mer avancerade undersökningar där man fotograferar ögonbotten och använder sig av ultraljud för att se ögat i “genomskärning” här kan de se hur blödningarna ligger till och vad man kan vinna på behandling.

Behandling

Behandlingen av AMD skiljer sig åt beroende på om den är torr eller våt. Den torra formen finns idag ingen effektiv behandling mot, det synfältet man har förlorat är borta. Man blir dock aldrig blind av AMD då den enbart drabbar mitten av synfältet. När man har torr AMD är det ändå viktigt att undersökas regelbundet hos läkare då den kan övergå i våt AMD som har behandling. 

Våt amd kan behandlas med preparat som minskar kärlbildning i ögat. Detta ges genom sprutor med läkemedel som injiceras in i ögat. Detta brukar inte göra ont men kräver att man sitter stilla med ögat. Behandlingen ges först ganska tätt och blir sedan glesare när man fått god effekt av behandlingen.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog