Akupunktur

3 min läsning

Akupunktur Akupunktur

är en behandling som härrör från forntida kinesisk medicin. Fina nålar sätts in på vissa ställen i kroppen för terapeutiska eller förebyggande ändamål.

Det används i många SKR GP-metoder, liksom i de flesta smärtkliniker och hospices i Sverige.

Akupunktur ses ofta som en form av kompletterande eller alternativ medicin (CAM).

Hur akupunktur fungerar

västerländsk medicinsk akupunktur är användningen av akupunktur efter en medicinsk diagnos. Det handlar om att stimulera sensoriska nerver under huden och i musklerna.

Detta resulterar i att kroppen producerar naturliga ämnen, såsom smärtlindrande endorfiner. Det är troligt att dessa naturligt frigjorda ämnen är ansvariga för de positiva effekter som upplevs av akupunktur.

En akupunkturkurs skapar vanligtvis längre smärtlindring än när en enda behandling används.

Traditionell akupunktur bygger på tron att en energi, eller ”livskraft”, strömmar genom kroppen i kanaler som kallas meridianer. Denna livskraft är känd som Qi (uttalas ”chee”).

Utövare som använder akupunktur på traditionellt sätt tror att när Qi inte strömmar fritt genom kroppen kan detta orsaka sjukdom. De tror också att akupunktur kan återställa flödet av Qi, och så återställa hälsan.

Användning av akupunktur Akupunkturutövare

— ibland kallade akupunktörer — använder akupunktur för att behandla ett brett spektrum av hälsotillstånd. Användningen av akupunktur är dock inte alltid baserad på rigorösa vetenskapliga bevis.

Institutet för hälsa och vård (NIE) ger riktlinjer för SKR om användning av behandlingar och vård av patienter.

För närvarande rekommenderar NIE endast överväga akupunktur som ett behandlingsalternativ för:

 • kronisk spänningstyp huvudvärk
 • migrän

Akupunktur används också ofta för att behandla andra muskuloskeletala tillstånd (av ben och muskler) och smärttillstånd, inklusive:

 • kronisk smärta, såsom smärta i
 • nackleden smärta
 • tandvärk
 • postoperativ smärta

Emellertid är bevisen på effektiviteten av akupunktur jämfört med andra behandlingar oklart.

Akupunktur i offentlig sjukvård

Akupunktur är ibland tillgänglig i offentlig sjukvård, oftast från vårdgivareer eller fysioterapeuter, även om tillgången är begränsad.

De flesta akupunkturpatienter betalar för privat behandling. Kostnaden för akupunktur varierar kraftigt mellan utövare.

Om du behandlas av en akupunktur utövare för ett hälsotillstånd eller överväger att ha akupunktur, är det lämpligt att diskutera detta med din läkare.

Hur akupunktur utförs

En initial akupunktursession varar vanligtvis 20 minuter till 1 timme och innebär en bedömning av din allmänna hälsa, sjukdomshistoria och en fysisk undersökning, följt av införandet av akupunkturnålar.

Behandlingskurser involverar ofta flera separata sessioner, men detta kan variera.

Införande av nålarna

Credit:

Bild Partners/Alamy Stock Foto

Nålarna sätts in på specifika ställen på kroppen, vilka utövare kallar akupunkturpunkter.

Under sessionen kommer du vanligtvis bli ombedd att sitta eller ligga ner. Du kan också bli ombedd att ta bort några kläder så att utövaren kan komma åt vissa delar av kroppen.

Nålarna som används är mycket fina och är vanligtvis några centimeter långa. De ska vara försteriliserade engångsnålar som kasseras omedelbart efter användning.

Akupunkturutövare väljer specifika punkter för att placera nålarna baserat på ditt tillstånd. Flera poäng kan användas under en typisk session, beroende på antalet symtom du har.

Nålarna kan sättas in precis under huden, eller djupare så att de når muskler. När nålarna är på plats kan de lämnas på plats under en längre tid från några minuter upp till cirka 30 minuter.

Du kan känna en stickande eller en tråkig värk när nålen sätts in, men du bör inte uppleva någon signifikant smärta. Om du gör det, låt din utövare veta direkt.

Akupunktursäkerhet och reglering

Det finns ingen lagstadgad reglering av akupunktur i Sverige.

Om du väljer att ha akupunktur rekommenderas att du kontrollerar att akupunkturutövaren antingen är en reglerad sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast eller medlem i en nationell akupunkturorganisation.

Du hittar ett ackrediterat register över akupunkturutövare på webbplatsen Professional Standards Authority for Health and Social Care.

När det görs av en kvalificerad utövare, är akupunktur i allmänhet mycket säker. Sällan upplever vissa personer milda, kortvariga biverkningar såsom

 • smärta där nålarna punkterar
 • blödningar eller blåmärken där nålarna punkterar huden
 • sömnighet
 • ,

 • illamående
 • ,

 • yrsel eller svimning
 • försämring av befintliga symtom

Om du har en blödningssjukdom, såsom hemofili, eller tar antikoagulantia, tala med din allmänläkare innan du får akupunktur.

Akupunktur rekommenderas vanligtvis inte om du har en metallallergi eller en infektion i det område där nålar kan sättas in.

Det är i allmänhet säkert att ha akupunktur när du är gravid. Låt dock din akupunkturläkare veta om du är gravid eftersom vissa akupunkturpunkter inte kan användas säkert under graviditet.

Läs mer om säkerheten vid kompletterande behandlingar under graviditet.

Uppdaterad: 13 augusti 2019
Nästa uppdatering: 13 augusti 2022

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!