3 viktiga steg innan behandling: konsultation, bedömning & fotografering

3 min läsning

Konsultationen- hur går det till?

En behandling skall alltid börja med en konsultation och därefter en bedömning. Dina önskemål skall vara utgångsläget för en behandlingsplan. Denna plan beror givetvis av budget, hur snabbt du vill nå de önskade resultaten samt vad som är möjligt. En del använder olika hjälpmedel för konsultationen för att bättre få en överblick, ringa in de målen du har och tillsammans lägga upp en plan för hur målen skall nås. Helst bör du få all relevant information innan besöket alternativt vid besöket hos din behandlare.

  • Fylla i en medicinsk journal med medicinsk historia, läkemedel och ev allergier är central i ditt besök.
  • Om du tagit blodförtunnande eller smärtstillande tex Asprin, Ibuprofen, Naproxen bör du även meddela detta.
  • Diskutera önskemål, eventuell tidigare erfarenhet och biverkningar.
  • Förväntning och risker- i samråd med din behandlare skall ni även gå igenom vad som är realistiska förväntningar, svårigheter samt risker så att du vet vad du tar ställning till.
  • Ni skall gå igenom eftervård skriftligen och eller muntligen.

Bedömning- hur går det till?

När du gör en bedömning är det viktigt att titta på helheten inte på detaljer. Ansiktsform, hud kvaliteten, proportioner och symmetri bör vi se i en helhet. Men det är minst lika viktig hur vi uttrycker oss. Vår ansiktsmimik, våra gester och vårt känslospel spelar stor roll för hur andra upplever oss.

  1. Ansiktsformen- är bland det första man ser: rund, oval, kvadratisk, triangulär eller hjärtformad. Med åren tenderar formen att förändras. Vid 20-25 års har man tyngdpunkten i ansiktet högt upp, med åren flyttas denna tyngdpunkt nedåt detta ger det så kallade omvänd ”triangle of youth”. Detta beror på förändringar i alla lager från skelett, muskler, ligament, fettdepåer samt huden. 
  2. Proportioner- bedöms både framifrån, i 45 ° från sidan samt i profil. Rätt proportioner bidrar till balans och ett mjukare intryck. Proportioner spelar roll för vad vi upplever som attraktivt. Ett av det mått som ibland används är sk Ricketts Line, där man i profil kollar på proportionen mellan näsa, läppar och haka. 
  3. Symmetri- vi är aldrig helt symmetriska och total perfektion i sig kan upplevas ointressant. Ofta ser vi asymmetrin kring ögonbrynen, kindbenens form och volym, läppars form och så småningom kring de fåror som bildas kring nasolabialveck och marionetter. 
  4. Ansiktet i rörelsen- är också av största vikt att bedömma. Bedömning bör göras i vila och även när musklerna är aktiva, på så sätt kan man bedöma om musklerna är svagare eller starka, om det uppstår asymmetrier eller linjer i rörelse. Ansiktet i rörelse ger delvis vårt ansiktsuttryck. När man arbetar med koncept som heter MD codes,  jobba man helt från känslomässiga attribut som utgångsläge när man placerar filler, för att på så sätt återskapa och förändra med så naturliga resultat som möjligt.
  5. Feminina och maskulina drag är viktigt att vara medveten om som behandlare. Beroende på vad du har för önskemål kan man påverka genom och förstärka eller förminska dessa drag åt ena eller andra hållet. Dock skall detta ej vara könsbundet, det finns män som vill ha mer feminina drag och kvinnor som önskar mer maskulina drag. Det viktiga är att vara lyhörd för vad just du som kund önskar och utifrån dig kunna nå målen på ett realistiskt sätt. Vill vi skapa efemenina ansiktsdrag, kan vi ge intrycket av att näsan smalnar av, förstärka hjärtformat ansiktsdrag, förstärka kindben centralt och ge ett mer v-format ansikte, centrera volymen i läpparna och så vidare. Vill vi förstärka maskulina drag kan vi skapa med breda kantiga former, något större näsa, mer markerade och breda kindben, käkben samt hakan och bredare mun.

Fotografering- hur går det till?

Fotograferingen är väsentlig för journalföring och dokumentationen, men också för att kunna följa behandlingen, resultaten och kunna se progressen. För att kunna få rättvisa underlag bör man ta bilderna i samma ljus, vinklar och utan filter. Fotograferingen skall gärna ske i fotorum om inte annat på samma plats var gång. Ljussättning och vinklar spelar stor roll. Med bilder kan man lätt vilseleda kunden att tro att effekten varit bättre än den faktiskt var. Vissa gånger kan det likväl vara svårt att fånga en faktiskt synlig verklig effekt då bilden i 2D blir lite “platt”. Förändringen kanske syns bättre i rörelse eller bara svår att fånga på stillbild. Filma då gärna. Det är även bra att ta filmsekvenser samt bilder både i aktivitet och vila.

Fotografering-

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog